Đăng ký giấy phép và đánh giá

Thông tin về công ty

Nhà môi giới công trình Giấy phép (1) số 8604 của Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông vận tải
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (kinh doanh hợp đồng điện) Giấy phép (Toku-24) số 19918 của Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (kinh doanh xây dựng và kiến trúc chung, dựng giàn giáo, đào và đổ bê tông, kinh doanh tấm kim loại, lắp kính, sơn, chống thấm, và kinh doanh hoàn thiện nội thất) Giấy phép (Toku-24) số 19918 của Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (kinh doanh làm ống nước) Giấy phép (Toku-22) số 19918 của Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch
Kinh doanh xây dựng đặc biệt (kinh doanh cơ sở chữa cháy) Giấy phép (Han-24) số 19918 của Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch
Dịch vụ bảo vệ Chứng nhận số 89 của Ủy ban An toàn Công cộng Đô thị Tokyo
Quản lý khu chung cư Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch (3) số 032290
Quản lý vệ sinh và môi trường công trình chung Tokyo 21 Sou số 370
Kinh doanh cung cấp công nhân phổ thông Han 13-035494
ISO

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004

*Tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2016

PAGE TOP