Thông điệp hàng đầu

Giới thiệu chung

President Shinichiro Samejima The Sankei Building Management Co., Ltd.Chủ tịch Shinichiro Samejima
The Sankei Building Management Co., Ltd.

Hỗ trợ quản lý bất động sản tuyệt đối

“Quản lý bất động sản từ trong ra ngoài”
2013 là một cột mốc quan trọng, là năm đặt ra những chuẩn mực mới cho hoạt động hỗ trợ quản lý bất động sản ở Sankei Building Management.
Sankei Building Management Co., Ltd được thành lập để thực hiện vai trò quản lý cơ sở sau khi sáp nhập hai công ty của Tập đoàn Sankei. Một tổ chức sẵn sàng hỗ trợ một loạt các dịch vụ quản lý bất động sản từ mua và quản lý cho đến bán bất động sản.

Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều cơ sở khác nhau như các tòa nhà truyền thông, các tòa nhà văn phòng, các cơ sở thương mại, nhà máy, các khu chung cư trong nhiều năm bằng dịch vụ quản lý bất động sản của chúng tôi. Các công ty của chúng tôi sẽ đoàn kết toàn lực thành một Tập đoàn để hướng tới việc tối đa hóa giá trị của tài sản bất động sản của khách hàng đồng thời hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đa dạng theo phương thức làm việc “một cửa” bao gồm giải quyết các thách thức của khách hàng liên quan đến bất động sản, trong hiện tại và tương lai.

Chúng tôi sẽ phấn đấu không ngừng để tiếp tục là đối tác tin cậy của các bên liên quan, chẳng hạn như chủ sở hữu tài sản và bên thuê, bằng cách đặt mục tiêu mang đến các dịch vụ cao cấp hơn nữa giúp thực hiện được tiên chỉ “quản lý bất động sản từ trong ra ngoài”, đồng thời nỗ lực hàng ngày trong việc hỗ trợ quản lý bất động sản với tư cách là một Tập đoàn chuyên môn.

Chúng tôi mong muốn quý vị tiếp tục khích lệ và không ngừng hỗ trợ chúng tôi đạt được mục đích trên.

PAGE TOP