Thông điệp hàng đầu

Giới thiệu chung

President Shinichiro Samejima The Sankei Building Management Co., Ltd.Chủ tịch Shinichiro Samejima
The Sankei Building Management Co., Ltd.

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN DIỆN TỪ TRONG RA NGOÀI

Với cương vị là một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ quản lý tổng hợp cho toà nhà (Facility Management), Công ty chúng tôi đem đến Quý khách hàng dịch vụ tổng thể và toàn diện từ giai đoạn đầu tư mua bất động sản, quản lý vận hành cho đến hỗ trợ bán bất động sản.

Những năm gần đây, chúng tôi tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ việc được uỷ thác quản lý bất động sản (Property Management) và phụ trách môi giới các đơn vị thuê toà nhà cho các dự án nằm trong quỹ tín thác bất động sản (J-REIT) trực thuộc Sankei Real Estate Inc.
Với bề dày kinh nghiệm và trình độ qua việc quản lý các dự án bất động sản đa dạng trong nhiều năm, chúng tôi đang và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý toà nhà ngày một tốt hơn.

Hướng tới thời đại mới của đất nước, công ty chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để nâng cao giá trị Bất động sản mà Quý khách hàng đang có, cung cấp đến Quý khách một dịch vụ quản lý bất động sản toàn diện từ trong ra ngoài.

The Sankei Building Management mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ từ các Quý khách hàng để có thể tiếp tục phát triển trở thành một doanh nghiệp cần có trong xã hội, cung ứng tốt hơn nữa các dịch vụ Quý khách hàng cần đồng thời đóng góp nhiều hơn các giá trị cho cộng đồng.

PAGE TOP