Sơ lược về công ty

Thông tin về công ty

Tên đăng ký kinh doanh The Sankei Building Management Co., Ltd.
Thành lập ngày 29 tháng 3 năm 1977
Số vốn 60.000.000 Yên
Cổ đông The Sankei Building Co., Ltd. 100%
Địa điểm

Trụ sở chính

NBF Ochanomizu  Building2-3-11 Surugadai, Chiyoda-ku Tokyo 101-0062 Google map
NBF Ochanomizu Bldg.
ĐT: +81-(0)3-6880-9850 (Đường dây chính)

Văn phòng chi nhánh Osaka

Namba Sankei Building 2-1-57 Sanatomachi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0017 Google map
Namba Sankei Building
ĐT: +81-(0)6-6633-4640 (Đường dây chính)

Ngân hàng đặt tài khoản Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd., Phòng Nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp Otemachi
Số lượng nhân viên 126 nhân viên
Ban Giám đốc
  • Chủ tịch Shinichiro Samejima
  • Giám đốc Điều hành Junpei Murakami
  • Giám đốc Điều hành Hideo Takabatake
  • Giám đốc Minoru Nakajima
  • Giám đốc Toshinori Abe
  • Kiểm toán Doanh nghiệp Toshiro Ito

*Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2016

PAGE TOP