Sơ lược về công ty

Giới thiệu chung

Tên đăng ký kinh doanh The Sankei Building Management Co., Ltd.
Ngày thành lập 29 tháng 3 năm 1977
Tổng vốn điều lệ 60.000.000 Yên
Cổ đông The Sankei Building Co., Ltd. 100%
Địa điểm

Trụ sở chính

NBF Ochanomizu  Building2-3-11 Surugadai, Chiyoda-ku Tokyo 101-0062 Google map
NBF Ochanomizu Bldg.
ĐT: +81-(0)3-6880-9850 (Đường dây chính)

Văn phòng chi nhánh Osaka

Namba Sankei Building 2-1-57 Sanatomachi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0017 Google map
Namba Sankei Building
ĐT: +81-(0)6-6633-4640 (Đường dây chính)

Ngân hàng đặt tài khoản Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd., Phòng Nghiệp vụ Ngân hàng Doanh nghiệp Otemachi
Tổng số nhân viên 176 người
Ban lãnh đạo
  • Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Shinichiro Samejima
  • Phó Tổng giám đốc Masayuki Okamoto
  • Giám đốc điều hành Junpei Murakami
  • Thành viên hội đồng quản trị Minoru Nakajima
  • Thành viên hội đồng quản trị Satoshi Okamura
  • Thành viên hội đồng quản trị Kazuhito Oohashi
  • Thành viên hội đồng quản trị Toshinori Abe
  • Kiểm toán Doanh nghiệp Azuma Sudo

Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2020

PAGE TOP